Tjänster

Tjänster

- med full flexibilitet

Våra tjänster


Cardoon finns både i det stora och det lilla sammanhanget. Vi arbetar med individ, grupp och organisation i utveckling, stöd och utbildning. Vårt syfte är att med hög kvalitet stärka upp där behov finns. Vi utgår inte från några färdiga program utan skräddarsyr efter behov och använder en kombination av verktyg för att nå resultat.

CHEFS-/LEDARSKAPS-

UTVECKLING


Kraven på att vara chef och ledare ökar för varje år. För att möta både dagliga utmaningar och nå  organisationens och de egna målen så effektivt som möjligt finns vi för att plocka fram förmågor och skapa de förutsättningar som behövs för att lyckas. Vi erbjuder allt från mentorskap till chefsstöd. Alla program är individuellt anpassade för att möta just dina behov.

FÖRÄNDRINGSLEDNING


Med en förändringstakt som ökat de senaste åren kan det vara en utmaning att få med sig hela organisationen. Vi utbildar och stöttar både grupp och individuellt för att säkerställa en  effektiv förändring.  Med grunderna i Kotter, LEAN och den professionella coach-ingen säkerställer vi att både människa och processer är med på resan.

MEDARBETARUTVECKLING

MEDARBETARSTÖD (AFS 2015:4)


Medarbetaren har också behov av  utveckling och tillsammans med den nya arbetsmiljöförordningen som gick i kraft den 31 mars 2015, (2015:4),  ställs nya krav på både arbetsgivare och individ i syfte att minska antalet stress-relaterade sjukskrivningar. Vi möter både individ och närmaste chef för att i samförstånd utveckla ett mål för programmet som oftast består av  arbetsmiljöutmaningar, karriär och värderingingsfrågor.

INTERIM MARKNAD


Vid behov av en tillfällig resurs på mark-nadsavdelningen har vi möjlighet att  erbjuda support  både i form av Marknadschef och Projektledare, hel- eller deltid. Med flerårig erfarenhet  som chef och ledare inom området tillsammans med erfarenhet från ett brett spektrum av branscher kan vi erbjuda en resurs som snabbt och effektivt leder arbetet framåt.

VAD SÄGER KUND?

OUTPLACEMENT/

KARRIÄRSCOACHING


Att bli av med sitt arbete kan upplevas som tufft och motigt. Vi har verktygen som för individen från nuläge mot nya mål. Eftersom varje situation är unik och alla  befinner sig på olika nivåer och behöver olika typ av stöd. Våra program anpassas alltid efter individen. Men ämnen vi alltid berör är individens nu-läge, drivkrafter, förmågor, mål och ansökningsprocess. Hos oss får du en sparringpartner som  är med dig och driver processen framåt.


LIVSCOACHING


När livet svänger och det är dags att finna en ny väg finns vi för att tillhandahålla ett professionellt stöd på vägen framåt. Vi hjälper dig att uppnå dina mål och utveckla din personliga potential. Detta är en tjänst som framförallt tilltalar den privata kunden men som också kan användas som ett komplement till ledarskaps- och medarbetarutveckling.


Med stort engagemang, driv stöttade Camilla oss och utmanade oss. Hon är mycket business orienterad, strukturerad samtidigt som hon sätter människan i fokus vilket skapar stort förtroende.


SARA BERTRAM, Yves Rocher Norden

Står du inför en förändring?